На тази страница може да се намерят решения на административни съдилища по дела водени от адвокат Събев.

Актуални в момента са решения на Административен съд Варна (потвърдено от ВАС) и на Административен съд Добрич, което не е обжалвано, за отмяна на текстове от наредби на общинските съвети, с които се забраняваше употребата на полиетиленови опаковки.  Според тези решения не може общински съвет със своя наредба да забрани опаковки, чиято употреба се допуска от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Спиране действието на нормативен акт (Наредба на Общински съвет Варна) - 91.18 KB
Решение за отмяна на текст от Наредба на Община Варна - 167.73 KB
Не може Общински съвет да забранява употребата на полиетиленови опаковки - 76.1 KB
Наредба на община не може да противоречи на европейска директива - 0 KB
Административният орган не може да дописва закона - ЦИК не може да въведе ограничения медийните пакети да се разпределят само на националн� - 231.08 KB
Не може заместващият сам да се упълномощи да замества за последващ период от време - 122.54 KB